Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα με όνομα χώρου https://coffeebarexperts.gr (εφεξής η “Ιστοσελίδα”) ανήκει στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Δ.-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Coffee & Bar Experts» (εφεξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, Ανθόπυργος, Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 27100,Ελλάδα, με διεύθυνση email: info@coffeebarexperts.gr και αριθμό τηλεφώνου: +30 26210 201333. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης που δεσμεύουν κάθε επισκέπτη/χρήστη της. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, γνωστοποιώντας την τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Με την πλοήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας, οι επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης των Όρων Χρήσης εκ μέρους των επισκεπτών.

2. Περιορισμός ευθύνης

Στόχος της Εταιρείας είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και για το σκοπό αυτό καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες της παρούσας Ιστοσελίδας και οι επιμέρους σελίδες της θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων της Ιστοσελίδας, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

3.Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προϊόντων, παρεχομένων υπηρεσιών κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων/συνεργατών της, για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή, είτε στο σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, είτε τμηματικά.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα του ηλεκτρονικού καταστήματος με τίτλοCoffee&BarExperts, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων ή/και περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Η χρήση τους στην Ιστοσελίδα δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

4. Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο επισκέπτης από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

5. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται προς το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την Ιστοσελίδα χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να έχει τεθεί υπ’οψιν των επισκεπτών δια αναρτήσεώς της στην Ιστοσελίδα.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση της Ιστοσελίδας και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πύργου Ηλείας.

6. Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@coffeebarexperts.gr .

Όροι πώλησηςe-shop

Οι παρόντες όροι αποτελούν τη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς (εφεξής καλούμενο ως «Πελάτης» ή «εσείς») και την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Δ.-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Coffee&BarExperts» (εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία) σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή το «Ε-shop»), που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα με όνομα χώρου https://coffeebarexperts.gr/

1. Διαδικασία πώλησης

Η υποβολή παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας συνιστά ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως απευθυνόμενηστην Εταιρεία για να αγοράσετε συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας μέσω του E-shop, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας, περιέχει τα στοιχεία της παραγγελίας και την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, δεν συνιστά ωστόσο αποδοχή. Η σύναψη της σύμβασης πώλησης ολοκληρώνεται όταν σας στείλουμε επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή του προϊόντος.

Το νόμιμο παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης) είτε θα σας αποστέλλεται μαζί με το προϊόν, είτε θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.

Δείτε αναλυτικά τους Τρόπους Πληρωμής, τους Τρόπους Αποστολής και την Πολιτική Επιστροφών.

2. Πολιτική τιμών

2.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη.

2.2 Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α..

3. Ακύρωση παραγγελίας

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής της παραγγελίας του, μέχρι την αποστολή της, ενημερώνοντάς μας τηλεφωνικά ή μέσω email.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα στην Ιστοσελίδα είναι ορθές, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Παρά ταύτα, υπάρχει περίπτωση σφαλμάτων η πραγματική συσκευασία και τα υλικά των προϊόντων ενδέχεται να περιέχουν περισσότερες και διαφορετικές πληροφορίες από αυτές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Συνιστούμε να μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα και να διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τα προϊόντα πριν από τη χρήση.

5. Περιορισμός Ευθύνη Εταιρείας

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική ζημία που απορρέει από τις συναλλαγές της μέσω της ιστοσελίδας και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στην αποστολή παραγγελιών ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της, εάν η καθυστέρηση ή η μη συμμόρφωση προκύψει από οποιαδήποτε αιτία που είναι πέρα ​​από τον λογικό έλεγχο της Εταιρείας. Η προϋπόθεση αυτή δεν επηρεάζει το νόμιμο δικαίωμά σας να λαμβάνετε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή να λάβετε επιστροφή χρημάτων εάν τα παραγγελθέντα αγαθά ή υπηρεσίες δεν μπορούν να παρασχεθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος λόγω αιτίας πέρα ​​από τον λογικό έλεγχο της Εταιρείας.

6. Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Αρμόδιος φορέας για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες και για χρήση της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Προβολή έκδοσης ΑΜΕΑ

Επιλογές Cookies

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας & να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Μπορείς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις των cookies σου ανά πάσα στιγμή. Πολιτική Cookies